RSS

Zavřete oči, polykám

U žab hrají oči významnou roli nejen při pozorování okolí, ale také při stravování. Jelikož nemají uzpůsobenou lebku ani potřebné svaly k tomu, aby si mohly potravu pokousat, musejí ji spořádat několika hlty. To jim ovšem komplikuje skutečnost, že nemají ukotven jazyk v zadní části úst a nemohou si jím sunout potravu do útrob. A právě zde přicházejí na záchranu oční bulvy - když žába potřebuje polknout, oči se vnoří do lebky a uvnitř pošoupnou jídlo směrem do žaludku.

Zdroj: ken_tek v klubu Víte, že...; HowStuffWorks - How Frogs Work

  • Facebook
  • Twitter
  • RSS

0 komentářů: