RSS

Pepek námořník, The Placebo Man

Pokud vám rodiče a prarodiče vtloukali do hlavy, že je špenát bohatý zdroj železa, stali jste se (společnými silami) obětí jednoho z nejrozšířenějších mýtů v oblasti zdravého stravování. Nezaslouženě dobrou pověst si špenát vybudoval díky německé studii z roku 1870, jejíž autoři mu přisoudili obsah železa na úrovni červeného masa. Dopustili se však zásadní chyby - spletli se v umístění desetinné čárky a špenát tak skončil s desetinásobným obsahem železa oproti skutečnému. Teprve v roce 1937 byl tento omyl vyvrácen jinou studií, která uvedla údaj na pravou míru a vrátila špenát do sfér běžné listové zeleniny.

V 90. letech pak přišla další krutá rána - bylo zjištěno, že téměř veškerý obsah železa na sebe váže kyselina šťavelová a tělu zůstává k dispozici pouhých 2 - 5 %. Jako zdroj železa je tedy špenát naprosto k ničemu, nicméně zůstává dobrým zdrojem vitamínů A a E, beta karotenu a několika antioxidantů (přinejmenším do publikace nějaké další studie).

Zdroj: De-fact-o - Spinach is high in iron

  • Facebook
  • Twitter
  • RSS

Koňská síla

Na konci 19. století dosáhl německý vysokoškolský učitel matematiky Wilhelm Von Osten nebývalého úspěchu při pokusech naučit arabského hřebce jménem Hans základním matematickým úkonům. Nejprve mu ukazoval čísla na tabuli, na což kůň reagoval odpovídajícím počtem poklepání nohou o zem, později dokázal spočítat i odmocniny a zlomky, odpovídat na otázky "pokud je první den v měsíci středa, jaký datum bude mít následující pondělí?" nebo vystepovat jména lidí, které zná (podle pravidla A = 1 poklepání, B = 2 poklepání atd.).

Tyto úžasné výsledky podnítily vznik týmu vědců, jehož úkolem bylo provést nezávislá pozorování a schopnosti koně potvrdit nebo vyvrátit. Tým později usoudil, že nejde o trik a kůň proklamované schopnosti opravdu má. Zlom přišel teprve ve chvíli, kdy se výzkumu ujal psycholog Oskar Pfungst. Ten pomocí dalších experimentů odhalil, že podstata Hansových schopností není matematická, ale pozorovací. Kůň dokázal vnímat lidskou řeč těla na takové úrovni, že z téměř neznatelných změn v chování lidí poznal, ve kterém okamžiku dosáhl správného počtu poklepání nohou o zem (v obličeji, postoji a dechu lidí bylo jemně patrné určité napětí, které v okamžiku správné odpovědi opadlo). Tuto hypotézu potvrdily pokusy, kdy byl tazatel před koněm úplně skryt nebo sám neznal odpověď na položenou otázku - v takovém případě poklesla správnost odpovědí Hanse z obvyklých 89 % téměř na nulu.

Zdroj: Damn Interesting - Clever Hans the Math Horse; Wikipedia

  • Facebook
  • Twitter
  • RSS