RSS

Koňská síla

Na konci 19. století dosáhl německý vysokoškolský učitel matematiky Wilhelm Von Osten nebývalého úspěchu při pokusech naučit arabského hřebce jménem Hans základním matematickým úkonům. Nejprve mu ukazoval čísla na tabuli, na což kůň reagoval odpovídajícím počtem poklepání nohou o zem, později dokázal spočítat i odmocniny a zlomky, odpovídat na otázky "pokud je první den v měsíci středa, jaký datum bude mít následující pondělí?" nebo vystepovat jména lidí, které zná (podle pravidla A = 1 poklepání, B = 2 poklepání atd.).

Tyto úžasné výsledky podnítily vznik týmu vědců, jehož úkolem bylo provést nezávislá pozorování a schopnosti koně potvrdit nebo vyvrátit. Tým později usoudil, že nejde o trik a kůň proklamované schopnosti opravdu má. Zlom přišel teprve ve chvíli, kdy se výzkumu ujal psycholog Oskar Pfungst. Ten pomocí dalších experimentů odhalil, že podstata Hansových schopností není matematická, ale pozorovací. Kůň dokázal vnímat lidskou řeč těla na takové úrovni, že z téměř neznatelných změn v chování lidí poznal, ve kterém okamžiku dosáhl správného počtu poklepání nohou o zem (v obličeji, postoji a dechu lidí bylo jemně patrné určité napětí, které v okamžiku správné odpovědi opadlo). Tuto hypotézu potvrdily pokusy, kdy byl tazatel před koněm úplně skryt nebo sám neznal odpověď na položenou otázku - v takovém případě poklesla správnost odpovědí Hanse z obvyklých 89 % téměř na nulu.

Zdroj: Damn Interesting - Clever Hans the Math Horse; Wikipedia

  • Facebook
  • Twitter
  • RSS

1 komentářů:

dainelatona řekl(a)...

Harrah's Reno Casino & Hotel - MapYRO
Find your way around the casino, find where everything is located with free parking, 논산 출장안마 and 충주 출장샵 find 속초 출장마사지 out if there's a casino parking 고양 출장안마 fee for 부천 출장마사지 parking in