RSS

Slibuji dnes přede všemi, pošlu dobro hrdlem k zemi

Energetické nápoje začínají účinkovat mnohem dříve, než je tělo stráví a zužitkuje k podpoře svalové činnosti - účinkují dokonce i v případě, že k jejich strávení nedojde vůbec. S tímto zjištěním přišel Nicholas Gant z Aucklandské univerzity na Novém Zélandu, který objevil existenci nervové dráhy mezi chuťovými pohárky a svalovou soustavou. Funkce této dráhy je signalizační - bezprostředně poté, co chuťové receptory na jazyku zjistí přítomnost karbohydrátů (tedy látky, která tělu dodá energii), vyšlou jejím prostřednictvím svalům pokyn, že se "blíží pomoc" a že tudíž nemají polevovat ve výkonu. V důsledku toho dojde k posílení činnosti i v případě, že si člověk energetickým nápojem pouze vypláchne ústa a pak jej vyplivne (což samozřejmě neznamená, že o pár minut později nebude tělu slíbená vzpruha chybět).

Zdroj: New Scientist - Energy drinks work as soon as they touch your tongue

  • Facebook
  • Twitter
  • RSS

0 komentářů: